Language switcher

Social

 

60. Санација на армирано бетонски пропусти, на Видивишка река с. Видовоште

Име на проектот: 
„Санација на армирано бетонски пропусти, на Видивишка река с. Видовоште“

Партнери:
Општина Зрновци

Финансирани од:
SECO

Буџет на проектот во денари:
1.148.121,00 мкд

Реализиран (Да/Не): 
Да, реализиран.