Language switcher

Social

 

Тековни тендери

Датум Тендер
23-10-2019 Организација на настани, печатење, транспорт, консултантски услуги и изнајмување на опрем
27-08-2019 Реконструкција со адаптација на Мултикултурен Центар во општина Кочани
04-07-2019 Јавен повик за поддршка на старт-ап бизниси за развој на еко-туризам и промоција на Источен плански регион како туристичка дестинација 
17-12-2018 Истражувања и подготовка на досие за апликација на Геопарк Лесново за членство во Глобалната мрежа на геопаркови при УНЕСКО“
07-12-2018 Јавен повик за постапка за доделување на договор за набавка на работи „Воспоставување на етно-еко парк во Општина Чешиново-Облешево“ | Линк до објава во весник
27-04-2018 Набавка на опрема за ТИЦ „Пониква“
27-03-2018 Промоција на вредностите на Лесновски кратер
27-02-2018 Дворно уредување и оградување на ТИЦ „Пониква“
15-01-2018 Опремување на канцеларија за еко туризам
01-03-2017 Јавна набавка за “Реконструкција на општинската зграда во Кочани за зголемување на енергетската ефикасност”
12-07-2016 Јавен повик за „Туристички Инфо Центар Пониква”
rar архива со технички цртежи
09-07-2016 Јавен повик за „Спроведување на специфична кампања во Источен плански регион за придобивки од прогласување на заштитени подрачја“
03-06-2016 Јавен повик за „Спроведување на специфична кампања во Источен плански регион за придобивки од прогласување на заштитени подрачја“
19-05-2016 Јавен повик за Изработка на Студија за статус на пасиштата во ИПР и деловите кои гравитираат кон сливот на река Брегалница