Меѓународен Симпозиум „Патеката на Железната завеса”

alt„Патеката на Железната завеса" (Iron Curtain Trail – ICT) поврзува низа национални и прекугранични заштитени области по текот на поранешната Железна завеса – притоа минувајќи низ многу земји, вклучително и 14 ЕУ членки. Истата поврзува споменици, музеи и други градби кои сведочат за историјата на поделена Европа, како и за мирната револуција во Централна и Источна Европа. Дел од „Патеката на Железната завеса“ поминува низ територијата на Македонија. Влегува низ граничниот премин кај Делчево и продолжува преку низински предел кон Пехчево и Берово. Рутата минува низ полиња и ливади и потоа продолжува во општина Струмица, за на крај преку Босилово да премине во општина Ново Село и излезе од Македонија на истоиментиот граничен премин.

Повеќе...

Студиски престој во Словенија и Хрватска

altОд 9-16 Мај 2010 година во рамките на оперативната програма на ГТЗ за јакнење на капацитетите на регионално ниво за 2010 година – Мерки за јакнење на капацитетите за регионалните центри, ЛЕР и други регионални чинители, се одржа Студиски претстој во Словенија и Хрватска.  Оваа активност всушност претставува продолжение од серијата обуки кои ги организираше ГТЗ. На Студискиот ппретстој зедоа учество претставници од 6 Центри од Македонија и неколку општини. Од Центарот за развој на Источен плански регион учество зедоа: Драгица Здравева – Раководител на Центарот, Емил Василев – Координатор за регионален развој и Катерина Коцева – Администратор.

Повеќе...

„Патеката на Железната завеса”

„Патеката на Железната завеса”
Развивање на потенцијалите за алтернативен  туризам во Македонија

altМрежата на велосипедски патеки ЕуроВело (EV) се состои од 12 висококвалитетни велосипедски патеки кои поврзуваат повеќе од 20 Европски земји. Оваа еколошка мрежа претставува глобален симбол за прекугранична соработка за зачувување на природата, како и двигател за зајакнување на туристичката понуда низ цела Европа. Постигната е согласност за вклучување на lCT како 13та велосипедска рута во рамките на мрежата на ЕуроВело.

Повеќе...

Одржана деветата Сеница на Советот за развој на Источен плански регион

altДеветата Седница на Советот за развој на Источен плански регион се одржа на 25.02.2010 година во с. Облешево. На Седницата присуствуваа Градоначалниците од Источниот плански регион, претставници од МЖСПП и вработените во Центар за развој на Источен плански регион.

Повеќе...

Работен состанок помеѓу Биро за регионален развој-Центри-ЛЕР канцеларии

altВо организација на Центарот за развој на Источен плански регион и Бирото за регионален развој на 16.02.2010 година во големата сала на општина Штип се одржа работен состанок на тема: „Апликациски формулари за предлог проекти и добри примери од претходниот Повик“.

Повеќе...

Потпишан договор за изработка на Студија за искористување на потенцијалите на биомаса во Источниот плански регион

altПо објавениот оглас за доделување на договор за јавна набавка за изработка на „Студија за искористување на потенцијалите на биомасата за производство на енергија во Источниот плански регион“ се јавија повеќе консултантски куќи. По спроведената постапка Комисијата за најповолна ја избра понудата на „ЕМС Темос“ од Скопје.

Повеќе...

Договор за реализација на проекти

Центарот за развој на Источниот плански регион застапуван од Раководителот Г-ѓа Драгица Здравева и Министерството за локална самоуправа – Биро за регионален развој застапуван од директорот Г-дин Џемаил Ељмази на 18 декември 2009 година потпишаа договор за реализација на проекти во Источниот плански регион. Средствата се обезбедени од Буџетот на Република Македонија за 2009 година и тоа од потпрограмите „За Атрактивни плански региони“ и „Рамномерен регионален развој“.

Повеќе...

Поднесени проектни апликации по Повикот за промоција на прекугранична соработка помеѓу Р.Македонија и Р.Бугарија

altНа 14.12.2009 година истече крајниот рок за поднесување на Предлог проекти по објавениот повик за промоција на прекуграничната соработка помеѓу Република Македонија и Република Бугарија. Активностите на Центарот интензивно се одвиваа што резултираше со поднесени три проекти:

 

Повеќе...

Одржана планирачка работилница во општините Зрновци и Чешиново-Облешево

altНа 11.12.2009 година во општините Чешиново-Облешево и Зрновци се одржаа планирачки работилници со цел изработка на Стратегија за локален економски развој за двете општини. Тоа се единствените општини од сите единаесет колку што брои регионот, кои досега го немаа овој стратешки плански документ. Носител на целокупната активност е Центарот за развој на Источен плански регион.

Повеќе...

Страница 29 од 31