90. Добра земјоделска пракса богат биодиверзитет 2 фаза

Име на проектот: 
„Добра земјоделска пракса богат биодиверзитет 2 фаза“

Партнери:
Фармахем, Агровинка

Финансирани од:
SDC

Буџет на проектот во денари:
1.480.000,00 денари

Реализиран (Да/Не): 
Во тек на реализација

85. Со младите во заедничка зелена иднина

Име на проектот: 
„Со младите во заедничка зелена иднина“

Партнери:
Општина Штип

Финансирани од:
МЛС и Општина Штип

Буџет на проектот во денари:
53.756.621,00 денари
Буџет Општина Штип: 37.792.758,00 денари
Буџет МЛС: 15.963.863,00 денари

Реализиран (Да/Не): 
Да

84. Промоција на природни вредности на Лесновски кратер (Инфо знаци / табли)

Име на проектот: 
„Промоција на природни вредности на Лесновски кратер (Инфо знаци / табли)“

Партнери:
Фармахем и општина Кочани

Финансирани од:
SDC

Буџет на проектот во денари:
252.860,00 денари

Реализиран (Да/Не): 
Да

83. Опрема за опремување на туристички инфо центар Пониква

Име на проектот: 
„Опрема за опремување на туристички инфо центар Пониква“

Партнери:
Фармахем и општина Кочани

Финансирани од:
SDC

Буџет на проектот во денари:
1.346.330,00 денари

Реализиран (Да/Не): 
Да

82. Дворно уредување и оградување на Туристички инфо центар Пониква

Име на проектот: 
„Дворно уредување и оградување на Туристички инфо центар Пониква“

Партнери:
Фармахем и општина Кочани

Финансирани од:
SDC

Буџет на проектот во денари:
1.459.300,00 денари

Реализиран (Да/Не): 
Да

81. Каталог на реализирани проекти

Име на проектот:  
„Каталог на реализирани проекти“

Партнери:
Министерство за локална самоурава и Биро за регионален развој

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа - Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
94.400,00 мкд

Реализиран (Да/Не): 
Да

Преземете го каталогот со клик на овој линк.

37. Подготовка на физибилити студии за развој на ски туризмот во планинските области на Белица, Бугарија и Македонска Каменица, Македонија

Име на проектот: 
Подготовка на физибилити студии за развој на ски туризмот во планинските области на Белица, Бугарија и Македонска Каменица, Македонија

Партнер:
Општински Центар “Ѓорги Тодоров-1885”, Општина Белица, Република Бугарија

Партнер:
Здружение на граѓани “Каменица – САСА”, Македонска Каменица, Република Македонија и
Центар за развој на Источен планси регион, Штип.

Финансирани од:
ИПА Програма за прекугранична соработка Р. Македонија-Р.Бугарија

Буџет на проектот во евра:
146.304,00

Реализиран (Да/Не):
Да, реализиран.

Преземи: флаер | студија

38. Стратегија за комуникација на Програмата за зачувување на природата во Македонија.

Име на проектот: 
Стратегија за комуникација на Програмата за зачувување на природата во Македонија

Партнер:
11 општини од регионот (Берово, Виница, Делчево, Зрновци, Карбинци, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип, Чешиново-Облешево, Штип)

Финансирани од:
SDC Швајцарија

Буџет на проектот во евра:
595.000,00

Реализиран (Да/Не):
Да

39. Стариот сјај на новата Баргала - Изработка на Урбанистички план вон населено место, за рекреативно едукативен центар “Баргала”

Име на проектот: 
Стариот сјај на новата Баргала

Партнер:
Карбинци, Штип

Финансирани од:
ГИЗ-РЕД

Буџет на проектот во евра:
156.000,00

Страница 1 од 10