79. Изградба на спомен обележје на местото на загинувањето на Никола Карев „Свиланово“

Име на проектот: 
„Изградба на спомен обележје на местото на загинувањето на Никола Карев „Свиланово““

Партнери:
Општина Кочани и општина Чешиново-Облешево

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа, Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
4.785.607,00 денари

Реализиран (Да/Не): 
Да.

77. Бизнис центар „КЛИК“ поблиску до вашиот бизнис

Име на проектот: 
„Бизнис центар „КЛИК“ поблиску до вашиот бизнис“ 

Партнери:
 

Финансирани од:
ГИЗ (LEIWW+)

Буџет на проектот во денари:
551.700,00

Реализиран (Да/Не): 
Да

78. Изградба на регионален Етно парк во с.Зрновци - Фаза I

Име на проектот: 
„Изградба на регионален Етно парк во с.Зрновци - Фаза I“

Партнери:
 

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа, Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
 

Реализиран (Да/Не): 
Во тек на реализација.

45. „Формирање на Бизнис центар за поддршка и консултативни услуги за мали и средни претпријатија во Источен плански регион“

Име на проектот: 
„Формирање на Бизнис центар за поддршка и консултативни услуги за мали и средни претпријатија во Источен плански регион“

Партнери:
Министерството за локална самоуправа, Програмата за развој на Обединетите нации (UNDP) и  Центарот за развој на Источен плански регион

Финансирани од:

Министерството за локална самоуправа и Програмата за развој на Обединетите нации (UNDP)

Буџет на проектот во евра:
24.710,00

Реализиран (Да/Не): во тек на реализација

46. Анализа на недостатоци во еколошките податоци за подрачјето на сливот на река Брегалница

Име на проектот: 
„Анализа на недостатоци во еколошките податоци за подрачјето на сливот на река Брегалница“

Партнери:
11 општини од регионот (Берово, Виница, Делчево, Зрновци, Карбинци, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип, Чешиново-Облешево, Штип)

Финансирани од:
SDC Швајцарија

Буџет на проектот во денари:
14.237.864,00 мкд

Реализиран (Да/Не): 
Да

Интегрален извештај за спроведувањето на проектната активност (кликни тука за преземање)

 

Биолошка разновидност во сливот на реката Брегалница (кликни тука за преземање)

 

Пределска разновидност во сливот на реката Брегалница (кликни тука за преземање)

 

 

Извештај за состобјата со заштитните подрачја во сливот на реката Брегалница (кликни тука за преземање)

 

Карта на еколошка сензитивност на сливот на реката Брегалница (кликни тука за преземање)

 

47. Стратегија за развој на туризмот во ИПР со акционен план 2016 - 2025

Име на проектот: 
„Стратегија за развој на туризмот во ИПР со акционен план 2016 - 2025“

Партнери:
11 општини од регионот (Берово, Виница, Делчево, Зрновци, Карбинци, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип, Чешиново-Облешево, Штип)

Финансирани од:
SDC Швајцарија

Буџет на проектот во денари:
2.650.000,00 мкд

Реализиран (Да/Не): 
Да

Преземи: Студија (pdf) | Стратегија (pdf)

48. Извештај за стратегиска оценка на влијанието на Стратегија за развој на туризмот во Источен плански регион со акционен план (2015-2024) врз животната средина

Име на проектот: 
„Извештај за стратегиска оценка на влијанието на Стратегија за развој на туризмот во Источен плански регион со акционен план (2015-2024) врз животната средина“

Партнери:
11 општини од регионот (Берово, Виница, Делчево, Зрновци, Карбинци, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип, Чешиново-Облешево, Штип)

Финансирани од:
SDC Швајцарија

Буџет на проектот во денари:
55.000,00 мкд

Реализиран (Да/Не): 
Да, реализиран.

Преземете: Извештај

49. Ревитализација на р. Брегалница – Третман на отпадни води с.Чифлик (II фаза)

Име на проектот: 
„Ревитализација на р. Брегалница – Третман на отпадни води с.Чифлик (II фаза)“

Партнери:
Пехчево

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа - Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
1.050.357,00 мкд

Реализиран (Да/Не): 
Да, реализиран.

Страница 2 од 10