1. Студија за искористување на потенцијалите на биомаса за производство на енергија во Источниот плански регион

Име на проектот: 
Студија за искористување на потенцијалите на биомаса за производство на енергија во Источниот плански регион

Партнер:
11 општини од регионот (Берово, Виница, Делчево, Зрновци, Карбинци, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип, Чешиново-Облешево, Штип)

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа - Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
1.139.880,00

Реализиран (Да/Не):
Да

Преземете: студија и флаер

10. Интегрирана туристичка понуда дож патеката на железната завеса

Име на проектот: 
Интегрирана туристичка понуда дож патеката на железната завеса

Партнер:
Берово, Пехчево, Делчево, Зрновци

Финансирани од:
ГИЗ-РЕД

Буџет на проектот во денари:
2.259.705,00

Реализиран (Да/Не):
Да

Преземи: флаери

12. Регионален Маркетинг-Брошура, мапа, спот

Име на проектот: 
Регионален Маркетинг-Брошура, мапа, спот

Партнер:
11 општини од регионот (Берово, Виница, Делчево, Зрновци, Карбинци, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип, Чешиново-Облешево, Штип)

Финансирани од:
ГИЗ-РЕД

Буџет на проектот во денари:
922.500,00

Реализиран (Да/Не):
Да

Преземи: брошура, мапа, спот.

13. Етно-културен туризам во функција на регионалниот раст-ЕТНО КУЌА

Име на проектот: 
Етно-културен туризам во функција на регионалниот раст-ЕТНО КУЌА

Партнер:
Зрновци

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа - Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
3.258.141,00

Реализиран (Да/Не):
Да

 

14. Студија за формирање на регионален репро центар во подршка на сточарството

Име на проектот: 
Студија за формирање на регионален репро центар во подршка на сточарството

Партнер:
Чешиново-Облешево

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа - Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
733.450,00

Реализиран (Да/Не):
Да

Преземи: брошура

15. Културен туризам, минатото во поддршка на идниот развој на регионот- БАРГАЛА фаза I (прва)

Име на проектот: 
Културен туризам, минатото во поддршка на идниот развој на регионот- БАРГАЛА фаза I (прва)

Партнер:
Карбинци, Штип

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа - Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
6.255.370,00

Реализиран (Да/Не):
Да

Преземи: флаер

16. Културен туризам, минатото во поддршка на идниот развој на регионот- БАРГАЛА фаза II (втора)

Име на проектот: 
Културен туризам, минатото во поддршка на идниот развој на регионот- БАРГАЛА фаза II (втора)

Партнер:
Карбинци, Штип

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа - Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
1.409.701,00

Реализиран (Да/Не):
-

17. Студија за развој на Ски центар Пониква на Осогово со идејни решенија

Име на проектот: 
Студија за развој на Ски центар Пониква на Осогово со идејни решенија

Партнер:
Кочани, Пробиштип, Македонска Каменица

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа - Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
3.206.196,00

Реализиран (Да/Не):
Да

Преземи: студија и флаер

Страница 7 од 10