Language switcher

Social

 

Current tenders

Датум Тендер
07-12-2018 Јавен повик за постапка за доделување на договор за набавка на работи „Воспоставување на етно-еко парк во Општина Чешиново-Облешево“ | Линк до објава во весник
01-03-2017 Јавна набавка за “Реконструкција на општинската зграда во Кочани за зголемување на енергетската ефикасност”
12-07-2016 Јавен повик за „Туристички Инфо Центар Пониква”
rar архива со технички цртежи
09-07-2016 Јавен повик за „Спроведување на специфична кампања во Источен плански регион за придобивки од прогласување на заштитени подрачја“
03-06-2016 Јавен повик за „Спроведување на специфична кампања во Источен плански регион за придобивки од прогласување на заштитени подрачја“
19-05-2016 Јавен повик за Изработка на Студија за статус на пасиштата во ИПР и деловите кои гравитираат кон сливот на река Брегалница