Видео

За луѓето се работи

Посета во утринската програма на МРТВ. За луѓето се работи. Не се работи само за животните, за луѓето се работи - меѓи Не се работи само за птиците, за луѓето се работи Не се работи само за животните, за луѓето се работи
Дебати

Програма за зачувување на природата

Чекор понапред во зачувувањето на природата во Македонија Кон одржливо управување со шумите Биолошката разновидност во сливот на река Брегалница

Источен плански регион на Република Македонија

„Центар за развој на источен плански регион“ - во медиумите

Проекти

<Меѓугранична соработка за климатските промени Зелени згради за заедничка зелена иднина - ГРЕЕН Зелени згради за заедничка зелена иднина - ГРЕЕН

Фото албуми

View the embedded image gallery online at:
http://www.eastregion.mk/multimedia#sigProGalleria61e820cd36
   
Работилница за идентификација на проектни идеи / концепти за Иновативен проект во  рамки на проектот „Оддржлив и инклузивен рамномерен регионален развој“    
View the embedded image gallery online at:
http://www.eastregion.mk/multimedia#sigProGalleriae6d65491bb
View the embedded image gallery online at:
http://www.eastregion.mk/multimedia#sigProGalleriabc01390505
View the embedded image gallery online at:
http://www.eastregion.mk/multimedia#sigProGalleria44e1f014d1
Eднодневна регионална Koнференција „Партнерство за забрзана децентрализација, инклузивен и одржлив развој“ Инфо сесија за презентација на Инструментот за кофинансирани грантови за комерцијализација на иновации.  Презентација на 16те одобрени проекти во рамки на  грантовата шема за инвестициските и иновативните проекти и потпишување на договорите за истите

View the embedded image gallery online at:
http://www.eastregion.mk/multimedia#sigProGalleria9a746944eb

View the embedded image gallery online at:
http://www.eastregion.mk/multimedia#sigProGalleriabb8488ddc2
View the embedded image gallery online at:
http://www.eastregion.mk/multimedia#sigProGalleria5388073a27
Сакај ја Македонија ЦРС-Брегалница 07.04.2014 Промоција на центарот
View the embedded image gallery online at:
http://www.eastregion.mk/multimedia#sigProGalleria4c6db59752
View the embedded image gallery online at:
http://www.eastregion.mk/multimedia#sigProGalleriae063d07bf3
View the embedded image gallery online at:
http://www.eastregion.mk/multimedia#sigProGalleria80111ba3f4
Бизнис центар Македонско-Бугарски Евро денови - Бизнис без граници Патеката на железната завеса
View the embedded image gallery online at:
http://www.eastregion.mk/multimedia#sigProGalleriaa4e51284d4
View the embedded image gallery online at:
http://www.eastregion.mk/multimedia#sigProGalleria924dd694c8
View the embedded image gallery online at:
http://www.eastregion.mk/multimedia#sigProGalleriabd78bdb228
Коференција за улогата на жената Работилница 28.05.2009 КРЕАТИВА
View the embedded image gallery online at:
http://www.eastregion.mk/multimedia#sigProGalleriadb590ad9d1
View the embedded image gallery online at:
http://www.eastregion.mk/multimedia#sigProGalleria1b94129cd6
View the embedded image gallery online at:
http://www.eastregion.mk/multimedia#sigProGalleria592743d424
Потпишани договори за туризам и ГАП, 16.06.2014 Потпишување на договори за финансирање на проекти Изградба на регионален Етно парк во с.Зрновци - Фаза I
View the embedded image gallery online at:
http://www.eastregion.mk/multimedia#sigProGalleria2e825a4719
View the embedded image gallery online at:
http://www.eastregion.mk/multimedia#sigProGalleria5d71bb05b9
View the embedded image gallery online at:
http://www.eastregion.mk/multimedia#sigProGalleriad77324a52b
Дворно уредување и оградување на Туристички инфо центар Пониква Опрема за опремување на туристички инфо центар Пониква Промоција на природни вредности на Лесновски кратер (Инфо знаци / табли)
View the embedded image gallery online at:
http://www.eastregion.mk/multimedia#sigProGalleria2dd532aa44
View the embedded image gallery online at:
http://www.eastregion.mk/multimedia#sigProGalleriaa25db457bb
View the embedded image gallery online at:
http://www.eastregion.mk/multimedia#sigProGalleria6bf7ea4a45
Зелени згради за заедничка зелена иднина - ГРЕЕН Подобрување на можност за развој на спортско-рекреативен и езерски туризам во Источен Паркот на Макфест