Видео

За луѓето се работи

Посета во утринската програма на МРТВ. За луѓето се работи. Не се работи само за животните, за луѓето се работи - меѓи Не се работи само за птиците, за луѓето се работи Не се работи само за животните, за луѓето се работи
Дебати

Програма за зачувување на природата

Чекор понапред во зачувувањето на природата во Македонија Кон одржливо управување со шумите Биолошката разновидност во сливот на река Брегалница

Источен плански регион на Република Македонија

„Центар за развој на источен плански регион“ - во медиумите

 

Фото албуми

View the embedded image gallery online at:
http://www.eastregion.mk/multimedia#sigProGalleria32ba57cba0
View the embedded image gallery online at:
http://www.eastregion.mk/multimedia#sigProGalleriae304242ae1
View the embedded image gallery online at:
http://www.eastregion.mk/multimedia#sigProGalleriabffbef804c
Сакај ја Македонија ЦРС-Брегалница 07.04.2014 Промоција на центарот
View the embedded image gallery online at:
http://www.eastregion.mk/multimedia#sigProGalleriaa95e5fdce2
View the embedded image gallery online at:
http://www.eastregion.mk/multimedia#sigProGalleriab5cbc7cc15
View the embedded image gallery online at:
http://www.eastregion.mk/multimedia#sigProGalleria68433bf12a
Бизнис центар Македонско-Бугарски Евро денови - Бизнис без граници Патеката на железната завеса
View the embedded image gallery online at:
http://www.eastregion.mk/multimedia#sigProGalleria32eaa868d3
View the embedded image gallery online at:
http://www.eastregion.mk/multimedia#sigProGalleria9d0ec64cb7
View the embedded image gallery online at:
http://www.eastregion.mk/multimedia#sigProGalleriaa321e0c5cf
Коференција за улогата на жената Работилница 28.05.2009 КРЕАТИВА
View the embedded image gallery online at:
http://www.eastregion.mk/multimedia#sigProGalleria4af67def50
View the embedded image gallery online at:
http://www.eastregion.mk/multimedia#sigProGalleriae95b669b66
 
Потпишани договори за туризам и ГАП, 16.06.2014 Потпипшување на договори за финансирање на проекти