Language switcher

Social

 

На ден 26.12.2018 година се одржа Осмата свечена седница на Советот за развој на Источен плански регион во општина Чешиново-Облешево.

На Седницата се усвои Финансискиот план на Центарот за развој на источен плански регион за 2019 година и се донесе годишниот Акционен план за 2019 година за спроведување на Програмата за развој на Источниот плански регион 2015-2019.

Планираните активности за 2019 година предвидуваат зголемување на бројот на проекти кои ќе се реализираат низ целиот Источен плански регион, од кои 90% претставуваат капитални инвестиции.