Одржана работилница „Основни принципи и компоненти на еко туризмот“    
Потпишан договор за реализација на проект „Изградба, уредување и осветлување на пешачко-велосипедска патека на река Брегалница во Берово“ Обучени компании од Источен плански регион на РСМ и менторска поддршка на МСП во рамки на проектот „Акцелератор на знаења за МСП“ МЕКА Работилница за идентификација на проектни идеи / концепти за Иновативен проект во  рамки на проектот „Оддржлив и инклузивен рамномерен регионален развој“
Eднодневна регионална Koнференција „Партнерство за забрзана децентрализација, инклузивен и одржлив развој“ Инфо сесија за презентација на Инструментот за кофинансирани грантови за комерцијализација на иновации.  Презентација на 16те одобрени проекти во рамки на  грантовата шема за инвестициските и иновативните проекти и потпишување на договорите за истите

Сакај ја Македонија ЦРС-Брегалница 07.04.2014 Промоција на центарот
Бизнис центар Македонско-Бугарски Евро денови - Бизнис без граници Патеката на железната завеса
Коференција за улогата на жената Работилница 28.05.2009 КРЕАТИВА
Потпишани договори за туризам и ГАП, 16.06.2014 Потпишување на договори за финансирање на проекти Изградба на регионален Етно парк во с.Зрновци - Фаза I
Дворно уредување и оградување на Туристички инфо центар Пониква Опрема за опремување на туристички инфо центар Пониква Промоција на природни вредности на Лесновски кратер (Инфо знаци / табли)
Зелени згради за заедничка зелена иднина - ГРЕЕН Подобрување на можност за развој на спортско-рекреативен и езерски туризам во Источен Паркот на Макфест