Центарот за развој на Источен плански регион ги привршува активностите за успешна реализација на проектот "Изградба на етно парк Зрновци фаза II" финансиран од Програмата за рамномерен регионален развој за 2019 година.

Повеќе...

Центарот за развој на Источен плански регион заедно со Министерството за локална самоуправа и Швајцарската агенција за развој и соработка во рамките на проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој “ ја отпочна втората фаза на Регионални форуми на заедницата.

Повеќе...

Во рамките на проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој“ финансиран од Министерството за локална самоуправа и Швајцарската Агенција за развој и соработка, Центарот за развој на Источен плански регион започна со реализација на вториот циклус на регионални форумски сесии во рамки на отворената Грантова шема за инвестициски проекти на планските региони во областа на социјалната инклузија за 2020 година.

Повеќе...

Project “Cultural bridge through the centuriesCBC006.2.21.107

ANNOUNCE

Center for Development of East Planning Region is launching a tender procedure for CONSERVATION AND RESTAURATION OF THE CHURCH "Sveti Vlasie", Archeological Site ISAR-Shtip, Republic of North Macedonia with Ref. № CBC006.2.21.107 / 02. The tender procedure is under the implementation of project Cultural bridge through the centuries - CBC006.2.21.107 with financial assistance from the Interreg - IPA CBC Programme Bulgaria – North Macedonia Programme 2014 - 2020. The tender dossier is available for inspection at Center for Development of East Planning Region, str. Vancho Prke 119, second floor, 2000 Stip and published on following websites:

http://www.ipa-cbc-007.eu/;   www.eastregion.mk; https://e-nabavki.gov.mk

The deadline for submission of tender is 06.04.2020, 10:00 (local time). Possible additional information or clarifications/questions shall be published on following websites:

http://www.ipa-cbc-007.eu/www.eastregion.mk

The tender dossier is available HERE.