Language switcher

Social

 

Сакај ја Македонија ЦРС-Брегалница 07.04.2014 Промоција на центарот
Бизнис центар Македонско-Бугарски Евро денови - Бизнис без граници Патеката на железната завеса
Коференција за улогата на жената Работилница 28.05.2009 КРЕАТИВА
Потпишани договори за туризам и ГАП, 16.06.2014 Потпишување на договори за финансирање на проекти Изградба на регионален Етно парк во с.Зрновци - Фаза I
Дворно уредување и оградување на Туристички инфо центар Пониква Опрема за опремување на туристички инфо центар Пониква Промоција на природни вредности на Лесновски кратер (Инфо знаци / табли)
Зелени згради за заедничка зелена иднина - ГРЕЕН Подобрување на можност за развој на спортско-рекреативен и езерски туризам во Источен Паркот на Макфест